کارت مجازی پیپال

کارت مجازی پی پال

این کارت از نوع مجازی بوده و تنها مشخصات کارت برای شما ارسال میشود.

از این کارت تنها میتوانید برای وریفای اکانت پی پال استفاده نمایید.

وریفای حساب پی پال از طریق کارت مجازی پی پال

در حقیقت این کارت یک ویزاکارت مجازی برای وریفای حساب پی پال میباشد که با مشخصات ارسالی شما ساخته خواهد شد. این کارت با مشخصاتی که شما در پیپال ثبت کرده اید ایجاد میگردد و از این بابت امکان لیمیت شدن اکانت بسیار پایین خواهد آمد. بنابراین در زمان سفارش دقت نمایید که مشخصاتی را که در زمان ثبت سفارش ارسال میکنید دقیقا مطابق مشخصات حساب شما در پیپال باشد.
نحوه استفاده از این کارت ها به این صورت هست که پس از سفارش برای شما مشخصات کارت ارسال خواهد شد و شما میبایست این مشخصات را برای وریفای حساب خود استفاده نمایید. پس از 24 ساعت کد وریفای پیپال از طریق پیپال ارسال خواهد شد و شما میتوانید از طریق منوی صورت حساب شماره کارت را وارد نمایید وکد را دریافت نمایید.
* زمان ارسال کارت 24 ساعت پش از سفارش میباشد.
فهرست