پراخت با ارز دیجیتال

 

ارز دیجیتال:

در صورتیکه میخواهید در سایتی با ارز دیجیتال  پرداخت نمایید ما میتوانیم این کار را برای شما با بیش از 4000 ارز دیجیتال انجام دهیم!

در حال حاضر سایت های زیادی پرداخت با ارز دیجیتال را قبول میکنند و هر روز به تعداد این سایت ها اضافه میشود.

روش پرداخت با ارز دیجیتال

برای پرداخت صورتحساب در سایتهایی که ارز دیجیتال را قبول میکنند، کافی است که لینک پرداخت یا آدرس کیف پول مقصد را برای ما ارسال نمایید و مبلغ درخواستی را وارد نمایید.

 

پراخت با ارز دیجیتال

فهرست