شارژ سیم کارت های مالزی

در مالزی چهار شرکت مخابراتی اصلی وجود دارند: Celcom ،Maxis ،DiGi و U Mobile

 

سلکام Celcom
سلکام بزرگترین اپراتور در مالزی است تمام اندازه های سیم کارت از جمله مینی یا نانو در این شرکت ارائه می شوند.
*برای چک کردن اعتبار سیم کارت Celcom (سلکام) از کد زیر استفاده نمایید.

*118#

مکسیس Maxis
مکسیس دومین اپراتور بزرگ در مالزی است.
*برای چک کردن اعتبار سیم کارت Maxis (مکسیس) از کد زیر استفاده نمایید.

*118*8#

دیجی DiGi
DiGi سومین ارائه دهنده سیم کارت در مالزی است.
*برای چک کردن اعتبار سیم کارت DiGi ( دیجی) از کد زیر استفاده نمایید.

*126#

یو موبایل U Mobile
اپراتور دیگر و پر طفدار در مالزی یو موبایل است که البته از نظر ارائه خدمات و اینترنت دست کمی از دیگر اپراتورها ندارد. برای دیدن اعتبارتان، 118# (از راست به چپ) را شماره گیری کنید.
*برای چک کردن اعتبار سیم کارت یو موبایل (U Mobile) از کد زیر استفاده نمایید.

*118*8#

در صورتیکه یکی از سیم کارت های بالا را دارید و نیاز به شارژ سیم کارت دارید، از طریق ما میتوانید این کار را انجام دهید.

 

 

 

 

شارژ سیم کارت های مالزی

فهرست