You are here: Home / ویزا کارت مجازی پی پال
شما وارد سایت نشده اید.
این کارت از نوع مجازی بوده و تنها مشخصات کارت برای شما ارسال میشود.

از این کارت تنها میتوانید برای وریفای اکانت پی پال یا سایر سرویس های مشابه دیگر  استفاده نمایید.

تاریخ کارت یکساله میباشد.

نحوه استفاده از این کارت ها به این صورت هست که پس از سفارش برای شما مشخصات کارت ارسال خواهد شد و شما میبایست این مشخصات را برای وریفای اکان استفاده نمایید. پس از 24 ساعت کد وریفای پیپال از طریق پیپال ارسال خواهد شد و شما میتوانید از طریق منوی صورتحساب شماره کارت را وارد نمایید وکد را دریافت نمایید.
پشتیبانی دلسا کارت