سیم کارت انگلستان

 

 

این سیم کارت با شماره 0044 میباشد و داری دو شماره انگلستان و استونی میباشد. هزینه نگهداری این سیم کارت سالیانه تنها 5 دلار میباشد. و نیازی به شارژ ماهیانه ندارد.

شماره اصلی این سیم کارت استونی میباشد و شما به یک شماره انگلستان نیز دسترسی کامل خواهید داشت.

این سیم کارت در بیش از 210 کشور دنیا آنتن دهی بسیار مطلوب دارد. در حال حاضر این سیم کارت در ایران آنتن دهی مناسبی دارد.

 

 

سیم کارت انگلستان

فهرست